Action-Learning

Action Learning sluit áán op wat nodig is

Wil jij:

LogoLB Tips om je bedrijf in beweging te brengen.

LogoLB Informatie op gebied van Organisatieleren

LogoLB Advies, just-in-time, just-in place, just-enough en just-for-you (en geen duur trainingsprogramma)

LogoLB Kortom, advies om de goede dingen te doen in plaats van de dingen goed te doen.

Dan bij je bij Learning Business aan het goede adres! Wij werken namelijk met Action Learning.

Geen lijvig adviesrapport

In het verleden hebben we het wel gedaan: een adviesrapport schrijven. Dat kost tijd, veel tijd. En wat er vervolgens mee gebeurt? Te weinig, is mijn ervaring.

Dat doe ik dus niet meer!

Action Learning maakt de brug tussen plan en implementatie zo klein mogelijk. We bepalen de eerste stap. We kiezen dat doel dat op korte termijn haalbaar is en het meeste resultaat oplevert. Zo creëren we momentum voor nog meer groei en ontwikkeling!

Hands-on veranderen met een klein team

Wij gaan altijd aan de slag met een klein team van sleutelfiguren uit de organisatie. Dit zijn medewerkers die willen meedenken maar ook ambassadeurs willen zijn voor een lerende organisatie. Onze ervaring is dat deze manier van werken voor het betrokken team motiverend en leerzaam is. Al doende leert men de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen van de organisatie.

Afgewogen risico’s

Eigenlijk heb ik Action Learning een afgekeken van de wereld van toegepaste wetenschap.
Action-learning en Action-research is een pragmatische manier van onderzoek doen door daadwerkelijk veranderingen door te voeren in de praktijk en te meten wat de uitkomst is.
We doen daarbij niet zomaar wat omdat we denken dat het zinvol is. We volgen 4 stappen, die leiden tot een afgewogen risico. Door eerst de visie te bepalen en vervolgens kennis aan te brengen, kunnen we een hypothese stellen, wat we verwachten dat zal gebeuren. Deze gaan we vervolgens testen.

Het proces is net zo belangrijk als het product

We gaan pragmatisch aan de slag, máár we letten ook op wat dit doet met het team. Verloopt het proces wat moeizaam? Worden zaken aangehaald die niet relevant zijn of lijken? Committeren mensen zich aan een taak, maar voeren ze deze vervolgens niet uit? Worden veranderingen alleen oppervlakkig ingevoerd?

Het is belangrijk om zulke zaken snel aan te kaarten. Zo achterhalen we tijdig of het gekozen doel bijvoorbeeld toch nog een brug te ver is. Of dat andere issues éérst getackeld moeten worden. Misschien werkt de gekozen taakverdeling in het team toch niet goed.

Aan de slag

Stel, ik mag met een door jou samengesteld team aan de slag, dan pak ik dat op de volgende manier aan:

  1. Vanuit de scan bepalen we de leervraag maar ook de toekomstvisie die jij hebt voor je organisatie.
  2. Passend bij de leervraag stel je een team samen van betrokken functionarissen.
  3. Vanuit de leervraag doorlopen we de Action Learning Stappen.
  4. We schetsen één of meer toekomstscenario’s en analyseren onderliggende aannames.
  5. Al doende bouwen we aan het lerend vermogen van de organisatie.
versnellingspook
actie leren: bouwen aan het lerend vermogen van de organisatie

Meer weten over actieleren?